Dobrze przygotowany i, co jeszcze ważniejsze dobrze wypełniony brief stanowi klucz do sukcesu w komunikacji Agnecja-Klient. Na początek warto byłoby wyjaśnić czym tak właściwie jest brief i jakie są jego założenia.
Brief jest, albo przynajmniej powinien być, podstawą pracy w każdej agencji reklamowej. To dokument, który w jasny i przejrzysty sposób określa oczekiwania Klienta wobec Agencji. Klient, odpowiadając na pytania zawarte w briefie formułuje swoje cele. Agencyjny brief zawiera szereg pytań, na podstawie których doświadczony specjalista jest w stanie przygotować odpowiednią i adekwatną do profilu działalności Klienta strategię. W takim dokumencie znaleźć można pytania odnoszące się do działań marketingowych podejmowanych przez Klienta w przeszłości, ich wyników, a także przełożenia się ich na konkretną sprzedaż produktów lub usług.
Klient wypełniając brief dokonuje jednocześnie skrupulatnego przeglądu swojej działalności.

Dobry dokument powinien być dokładnie przemyślany, zawierać analizę pracy firmy pod różnymi kątami. Agencja dzięki briefowi ma szansę na wnikliwe poznanie otoczenia działalności Klienta – chodzi tutaj o takie aspekty, jak oferowane produkty, konkurencję, typy konsumentów, grupy docelowe, do których ma być kierowana oferta.
Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, a mianowicie co taki bief konkretnie powinien zawierać?

  • Nazwę zleceniodawcy wraz z najważniejszymi danymi firmy, a także informację o osobie decyzyjnej, do której należy kierować ewentualne pytania
  • Działania marketingowe, które były prowadzone w przeszłości wraz z przedstawieniem jakie skutki odniosły
  • Bieżąca sytuacja firmy. Chodzi tutaj o przedstawienie wszystkich produktów i usług danej marki, a przynajmniej tych, które mają być promowane przez Agencję
  • Cele Klienta, które ma zrealizować Agencja. Im dokładniej te cele zostaną określone, tym lepiej. W zależności od branży nasza agencja spotyka się najczęściej z dwoma podstawowymi celami: wizerunkowym i sprzedażowym. Ważne jest, aby Klient dokładnie określił, na którym elemencie promocji zależy mu bardziej. Oczywiście, te dwa cele można połączyć, jednak jest to działanie wieloetapowe
  • Grupa docelowa, lub tak zwana target grupa. W tym przypadku Klient powinien określić do jakich osób chce trafiać ze swoimi usługami lub produktami. Facebook i Google AdWords dają w tym przypadku bardzo duże pole do popisu. W przypadku tego pierwszego targetowanie jest tak szczegółowe, że z powodzeniem dotrzeć możemy praktycznie do każdej grupy potencjalnych Klientów, zarówno tych indywidualnych, jak i z sieci B2B
  • Ton komunikacji. Jeżeli brief dotyczy prowadzenia profilu na Facebooku lub profilu na innym kanale społecznościowym to konieczne jest poznanie preferencji Klienta co do prowadzonej komunikacji. Może ona przybierać wiele wymiarów: oficjalny, ekspercki lub bardziej luźny i młodzieżowy. Ważną informacją dla Agencji będą też preferencje dotyczące formy projektu i strony wizualnej – chodzi tutaj o oczekiwania co do kolorystyki, czcionki, układu tekstu itd.
  • Budżet. To chyba jedna z najważniejszych kwestii. Tutaj nie trzeba za dużo wyjaśniać, po prostu w tym punkcie Klient określa ile pieniędzy chce wydać na daną kampanię, promocję lub projekt. Najlepiej będzie, jak budżet będzie dokładnie podzielony i rozplanowany na konkretne terminy działalności

Dobrze przygotowany dokument to oczywiście nie wszystko. Dopełnieniem działań zawsze powinna być rozmowa i uporządkowana komunikacja na linii Agencja-Klient. Nie wszystko da się dobrze przekazać na papierze. Dobry bief polega także na rozmowach, wzajemnych spostrzeżeniach i pomysłach. Zadaniem agencji w tej relacji jest naprowadzenie Klienta, przekazanie mu najkorzystniejszych i najlepszych dla niego rozwiązań, a także przekonanie go, że dobrze wypełniony brief to podstawa pracy agencji. Wyczerpujący dokument połączony z efektywną komunikacją jest najlepszą drogą do osiągania zakładanych efektów i celów.

Autor: Marta Krawczyk – Social Media & Content Specialist