Analityka internetowa to zespół działań polegających na gromadzeniu danych, ich analizie, interpretacji oraz raportowaniu. Korzystanie z danych analitycznych umożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych i zwiększa szanse na osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Internet jest medium wyjątkowo mierzalnym, dzięki czemu poziom szczegółowości danych i co za tym idzie rzetelność raportów jest znacznie wyższa i łatwiej osiągalna niż w przypadku mediów tradycyjnych.

Dzięki analityce internetowej możemy:

  • zwiększyć efektywność środków przeznaczonych na marketing
  • kontrolować skuteczności prowadzonych kampanii
  • zdobyć informację o użytkownikach i ich zachowaniu na stronie
  • znaleźć słabe punkty serwisów wymagające usprawnienia

Usługa analityki internetowej obejmuje:

  • dobór odpowiednich narzędzi analitycznych
  • pomoc w instalacji narzędzi na stronie
  • pomoc w konfiguracji
  • ustalenie celów konwersji
  • szczegółowy ręczny raport z analizą i interpretacją wyników po 6 miesiącach
  • automatyczne raporty wysyłane z wybraną częstotliwością